NACCOSAN


DEZENFEKTAN

Garanti Edilen İçerik : % w/w
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride  : % 8,68
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride  : % 6,52
Dioctyl dimethyl ammonium chloride  : % 3,25
Didecyl dimethyl ammonium chloride  : % 3,25
Diğer Maddeler : % 78,30

NACCOSAN

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY WASHINGTON, DC 20460 kuruluşu tarafından EPA Reg. No. 70908-1 ile tescil edilmiş ve GROW MORE INC. firrması tarafından A.B.D. Kaliforniya daki tesislerinde üretilmektedir.
Naccosan, geniş bir bakteri yelpazesine karşı etkili, Virüs öldürücü, mantar öldürücü ve usulüne uygun kullanıldığında küf ve küf oluşumunu ve bunların kokularını önleyen tek aşamalı bir dezenfektandır. Sera yüzeylerinin, tarımsal alet ve ekipmanların,dezenfeksiyonunda kullanılır.
Naccosan'ın aktivitesi, AOAC kullanım seyreltme testi ile %5 serum ve 400 ppm sertliğindeki su ile seyreltilmiş uygulamalarda Staphylococcus aureus tarafından temsil edilen geniş bir gram negatif ve gram pozitif organizma spektrumuna karşı etkili olduğu bulunmuştur. Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Salmonella schottmuelleri, Streptococcus faecalis, Shigella dysentertae, Brevibactertum ammoniagenes, Salmonella typhi, Serratia marcescens.

  • Uygulanan yüzeylerde kalıcı ve temizleyici özelliğe sahiptir
  • Konsantre bir dezenfektandır, kullanım dozu düşüktür
  • Etkisi uzun süreli ve kalıcıdır
  • Tarımsal alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu için idealdir
  • Kullanıldığı yüzeylerdeki, mantar, bakteri ve virüsleri temizler
  • Geniş bir antimikrobial spektruma sahiptir
  • Organik maddelerden ve kullanılan diğer kimyasallardan etkilenmez
  • Kullanıcıya zarar vermez, kokusuz, ekonomiktir
  • Yüzeye uyum gösterir, aşındırma ve bozulmaya neden olmaz
  • Suda kolay çözünür

KULLANIM ŞEKLİ :
Tarım alet ve makinalarının dezenfeksiyonu için, 100 Litre suya 100 cc - 200 cc NACCOSAN ilave edilerek elde edilen çözelti, tarım alet ve makinalarının yüzeyine pülvarize edilir.